ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA uppdaterar Q&A för Alternativa nyckeltal

2017-10-30

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat sex nya frågor i sitt dokument Q&A om genomförandet av riktlinjerna för alternativa nyckeltal (APM) för börsnoterade bolag.

Syftet med detta dokument är att främja ett gemensamt tillvägagångssätt och praxis vid tillämpning och implementering av alternativa nyckeltal. Uppdateringen ämnar klargöra:

1. Definitionen av alternativa nyckeltal
2. Riktlinjerna för alternativa nyckeltal
3. tillämpning av räckviddsbefrielsen
4. Definition av alternativa nyckeltalet "organisk tillväxt"
5. hur man utför försoning och
6. hur man tillämpar principen om rättvisa granskning

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
ESMA

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25