ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA:s rapport om redovisningstillsynen 2016

2017-04-10
I april publicerade ESMA sin årsrapport som innehåller en sammanfattning av redovisningstillsynen inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under 2016. 

Rapporten riktar sig till alla intressenter av noterade företag som följer IFRS. De prioriterade områdena under 2016 var:

  • Marknadsklimatets inverkan på de finansiella rapporterna. Hur ränteläge, valutarisker och volalitet i råvarupriser återspeglas i rapporterna.
  • Kassaflödesanalysen och tillhörande upplysningar, i enlighet med IAS 7.
  • Värdering till verkligt värde och tillhörande upplysningar, i enlighet med IFRS 13.
Även de reglerade marknaderna i Sverige, Nasdaq och NGM, har släppt sina rapporter för 2016. I Sverige som i Europa i stort fanns den största gruppen av avvikelser inom IAS 1 Utformning av finansiella rapporter.


För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
ESMA

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Consultant, mobil: +46 70 769 26 96