ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA publicerar utdrag ur sin konfidentiella databas

2017-10-31

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat ett utdrag ur sin konfidentiella databas över verkställighetsbeslut om finansiella rapporter.

Syfte med publiceringen är att ge utfärdare och användare av finansiella rapporter relevant information om tillämpningen av International Financial Reporting Standards (IFRS).

Offentliggörande av verkställighetsbeslut informerar marknadsaktörerna om vilka bokföringshandlingar europeiska nationella verkställande organ kan överväga för att uppfylla kraven för IFRS, det vill säga om användningen anses vara inom det accepterade intervallet av det som tillåts enligt IFRS. Offentliggörandet, tillsammans med motiveringen bakom dessa beslut, kommer att bidra till en konsekvent tillämpning av IFRS inom EES.

ESMA kommer fortsättningsvis att publicera ytterligare utdrag ur databasen regelbundet, med nästa utdrag förväntat publiceras under första halvåret 2018.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
ESMA

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25