ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA publicerar sina prioriterade granskningsområden

2017-10-27

De publicerade prioriterade granskningsområdena framgår av årsredovisningen Public Statement on European Common Enforcement Priorities, genom vilken ESMA främjar en konsekvent tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS).

ESMA kommer särskilt att titta på upplysningar om den påverkan som kommer med:

  • IFRS 9 finansiella instrument och
  • IFRS 15 intäkter från avtal med kunder

ESMA kommer även att beröra specifika frågor som rör:

  • IFRS 3 Business Combinations och
  • IAS 7 Kassaflödesanalys

Dessutom betonar årets prioriteringar vikten av att mäta och upplysa om kreditinstitutens nödlån, den pågående relevansen av en rättvisande presentation av finansiella resultat och upplysning om effekterna av Brexit. ESMA påpekar också att vid årsskiftet 2017-2018 är första gången som stora företag måste redovisa upplysningar i enlighet med den reviderade redovisningsdirektivet om upplysningar om icke-finansiell information och mångfald. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
ESMA

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25