ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


EFRAG har publicerat två rapporter om FICE

2018-11-01

I juni 2018 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) ett diskussionsunderlag, Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE), vilket introducerar ett förslag som syftar till att förbättra IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering  genom att; inrätta tydligare principer för klassificering av finansiella instrument som antingen skuldinstrument eller egetkapitalinstrument och; förbättra upplysningarna som ska lämnas avseende finansiella skulder och eget kapital.

The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har nu publicerat två rapporter som ska hjälpa användare att bättre förstå och kunna bidra i debatten gällande IASB:s diskussionsunderlag om FICE.

De båda rapporterna innehåller de klassificeringskriterier, presentationskrav och upplysningskrav som presenteras i diskussionsunderlaget.

Båda rapporterna finns tillgängliga på EFRAG:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20