ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


EFRAG har godkänt de föreslagna ändringarna i föreställningsramen för IFRS-standarder

2018-10-12

Föreställningsramen för finansiell rapportering är grunden för hur International Accounting Standards Board (IASB) utvecklar nya redovisningsstandarder. IASB släppte en reviderad ram för finansiell rapportering i mars 2018, som omedelbart trädde i kraft för IASB och IFRS Interpretations Committee.

Nu har EFRAG lämnat sina slutliga kommentarer angående ändringarna i Föreställningsramen i IFRS. EFRAG bedömer att ändringarna uppfyller alla tekniska kriterier för godkännande av IAS-förordningen och bidrar till det europeiska samhällets bästa. EFRAG rekommenderar därför ett godkännande, EFRAG:s rekommendation förklaras i brevet till Europeiska kommissionen och medföljande bilagor.

Ändringarna ska tillämpas för årsperioder som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten om företaget tillämpar alla ändringar. Ändringarna ska tillämpas retroaktivt om inte detta skulle vara omöjligt eller skulle innebära orimliga kostnader eller ansträngningar. Dock har föreställningsramen inte antagits av EU i en förordning såsom IFRS-standarderna har och är därför inte lagstadgad.  

Läs nyheten i sin helhet på EFRAG:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25