ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


CDSB och CDP har publicerat en ny omfattande granskning av företags upplysningar om klimatrelaterade frågor

2018-12-04

Climate Disclosure Standards Board (CDSB) och Carbon Disclosure Project (CDP) har under direktiv (2014/95/EU), tillhandahållande av icke-finansiell information, granskat företags upplysningar om klimatrelaterade frågor och miljöpåverkan efter det första året sedan direktivet trädde ikraft 1 juli 2016.

Detta är den första omfattande undersökning som gjorts sedan implementering av direktivet. Årsredovisningar och icke-finansiella rapporter från 80 av de största företagen inom EU har granskats.

Granskningen visar på att marknadsledande företag rapporterar om klimatrelaterade utmaningar och miljöfrågor men saknar konsekvens i informationen. Detta leder till luckor i informationen och försvårar jämförbarheten både mellan olika företag och det egna företagets utveckling över tid.

Rapporten lämnar därför ifrån sig rekommendationer på förbättringar i direktivet för att tydliggöra vad företagen behöver bli bättre på för att uppnå en transparent och jämförbar rapportering av icke-finansiell information.

Läs nyheten samt hela rapporten i sin helhet på CDSB:s hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20