ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Årets Börsbolag 2016 - Wallenstam segrare i deltävlingen Bästa IR-webbplats 2016

2017-09-05
Wallenstam står som vinnare i deltävlingen Bästa IR-webbplats 2016 genom att uppnå 47 poäng av 47 möjliga. Motiveringen löd: ”IR-webbplatsen innehåller allt som investerare förväntar sig samtidigt som presentationen är överskådlig, välstrukturerad och tydligt disponerad.” 

Årets Börsbolag 2016 arrangeras av Kanton i samarbete med huvudsponsorn Aktiespararna. Tävlingen syftar till att höja ambitionsnivån hos bolagen vad gäller finansiell information till bolagens alla intressenter, samt uppnå en mer enhetlig utformning av respektive bolags webbplatser, delårsrapporter och årsredovisningar.

För ytterligare information om Årets Börsbolag, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14