ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll

2018-08-22

Regeringen har beslutat om förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll från och med den 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat att:

  • myndighetsledningens ansvar för myndighetens interna styrning och kontroll förtydligas
  • kraven på myndigheternas arbete med riskanalyser och dokumentation har justerats

Regeringen har även beslutat om en följdändring i internrevisionsförordningen. Dessutom har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om hur berörda myndigheter ska redovisa sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen.

Ändringarna i de tre förordningarna utgår från förslag som Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnat på regeringens uppdrag. Under hösten kommer ESV att se över sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna samt vilket stöd man kan ge andra myndigheter i tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll.

Läs nyheten i sin helhet på ESV:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25