ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


EFRAG har lämnat sitt ändringsråd om ändringar i IAS 19

2018-05-28

I februari 2018 utfärdade IASB planändring, reducering eller reglering angående ändringar i IAS 19.

EFRAG har lämnat sitt ändringsråd ​angående ​ändringarna i IAS 19 Ersättning till anställda för användning i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EFRAG bedömer att ändringarna uppfyller alla tekniska kriterier för godkännande av IAS-förordningen och att de bidrar till det europeiska samhällets bästa. De rekommenderar därför ​ett godkännande. 

Ändringarna ska tillämpas framåtriktat på planändringar, reduceringar och regleringar för rapporteringsperioder som ​börjar den 1 januari 2019 eller senare.

​Läs nyheten i sin helhet på EFRAG:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25