ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


 • Kollegiet kompletterar takeover-reglerna med regler för fusioner

  2013-12-20
  Kollegiet har tillsatt en arbetsgrupp för att påbörja arbetet med att stärka skyddet för minoritetsaktieägare. Syftet är att finna en ändamålsenlig självreglering när det gäller fusioner och fusionsliknande förfaranden i svenska bolag, men främst i utländska bolag som är noterade i Stockholm.
 • Paneldebatt om integrerad rapportering

  2013-09-13
  Under en paneldebatt på Aktiespararnas kansli torsdagen den 12 september diskuterades integrerad rapportering. Den centrala frågan var om integrerad rapportering kan vara lösningen på årsredovisningarnas ökande omfattning.
 • Axfood blev Årets börsbolag 2012

  2013-09-12
  Dagligvarubolaget Axfood försvarade vinsten från föregående år och stod som segrare i Årets börsbolag 2012 tack vare genomgående höga poäng. Axfood nådde förstaplatsen i deltävlingarna Bästa delårsrapport och Bästa IR-webbplats och en andraplats i Bästa årsredovisning, vilket resulterar i att de tog hem totalsegern med en poängs marginal till tvåan Byggmax.
 • EU-riktlinjer om prövning av styrelse och ledande befattningshavare

  2013-05-16
  Från den 22 maj 2013 införs nya riktlinjer i EU om lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i kreditinstitut.
 • Kollegiets synpunkter på direktivförslag om icke-finansiell rapportering och mångfaldspolicy

  2013-05-15
  Kollegiet har på uppmaning av justitiedepartementet lämnat sina synpunkter till regeringen om EU-kommissionens förslag till direktiv med krav på redovisning av CSR-information och mångfaldspolicy avseende styrelse och ledning.