ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


 • Reviderade takeover-regler i Regelverk för emittenter

  2014-12-17
  Nasdaq OMX Stockholm har publicerat en uppdaterad version av takeover reglerna i Regelverk för emittenter.
 • Kollegiet utfärdar rekommendation om riktade kontantemissioner

  2014-11-21
  Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) har offentliggjort en rekommendation avseende god sed vid riktade kontantemissioner i svenska bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, NGM Equity, First North, Nordic MTF och AktieTorget.
 • Kollegiet presenterar åtgärder för att förbättra könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser

  2014-05-30
  Trots en ökning av andelen kvinnor till cirka 30 procent i de större bolagen och 25 procent i genomsnitt anser Kollegiet att utvecklingen går för långsamt och konstaterar att många valberedningar inte lever upp till Kodens krav om motiveringar vad gäller könsfördelning. Med anledning av detta redovisade Kollegiet den 30 maj skärpningar i Koden med syfte att förbättra könsfördelningen i börsbolagens styrelser.
 • COSO publicerar nytt tankepapper

  2014-02-10
  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) har publicerat ett nytt tankepapper som belyser hur organisationens ramverk för riskhantering och intern kontroll kan bidra till att förbättra organisatorisk prestanda och styrning.
 • Frågor inför vårens stämmor

  2014-02-03
  FAR träffar varje år företrädare för de institutionella ägarna för att diskutera punkter som aktuella frågor inför årsstämmorna, utvecklingen inom bolagsstyrning samt förväntningar på revisionen. Den tredje februari var det dags igen. Under mötet berättade FAR om arbetet med att stärka förtroendet för branschen. Ett projekt som beskrevs var arbetet med att ta fram en vägledning för hur revisorer kan kommunicera tydligare på stämmorna, bl.a. vad gäller att beskriva hur revisorn hanterar eventuella oberoendefrågor vid extratjänster