ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


Korrekturfel i Svensk kod för bolagsstyrning

2015-11-25

Den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning trädde ikraft den 1 november i år, dock med ett mindre korrekturfel som nu är åtgärdat. I regel 10.3 har det tidigare kravet på att bolagen ska lämna en redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fallit bort i den nya versionen. Kravet har nu återinförts i regeltexten.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
Kollegiet


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annika Fjellander, Consultant, Mobil: +46 70 769 47 14

Daniel Sjöberg, Consultant, Mobil: +46 70 769 01 25