ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


Kollegiet publicerar årsrapport

2017-07-04
Kollegiet som ger ut Svensk kod för bolagsstyrning har publicerat sin Årsrapport 2017 där de bland annat presenterar sin undersökning och analys av kodens tillämpning, funktionalitet och effekt på svensk bolagsstyrning under 2016. 

Årsrapporten lyfter bland annat bolagens rapportering om bolagssyrning, avvikelser från koden, bolagsstyrningsrapporternas innehåll och bolagsstyrningsinformation på bolagens webbplatser. 

För att ta del av rapporten i sin helhet, se nedanstående länk:
Kollegiet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14