ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Översikt över föreslagna ändringar i IAS 8

2018-05-11

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat en översikt över utkastet Accounting Policy Changes (Proposed amendents to IAS 8). De föreslagna ändringarna skulle medföra ett införande av ett nytt ​gränsvärde som innebär att ett företag ska överväga de förväntade fördelarna för användarna av bokslutet och kostnaden för företaget att retroaktivt tillämpa ändringar i redovisningsprinciperna som följer av beslutet i enlighet med IFRS-tolkningskommitté.

Målet med de föreslagna ändringarna är att förenkla implementeringen av ändrade redovisningsprinciper.

​Översikten och nyheten i sin helhet finns tillgänglig på IFRS hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25