Årets börsbolagKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Årets börsbolag 2018

Årets börsbolag 2018 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Allt fler granskningar i samband med informationsgivning sker som självutvärdering och sedan räkenskapsåret 2016 har också Årets börsbolag övergått till en modell för bedömning som innebär att deltagarna i Årets börsbolag granskar sig själva med stöd av formulär som vid tävlingens öppnande i mitten av maj 2019 kommer finnas på Kantons hemsida. Vinnaren i totaltävlingen offentliggörs under september 2019.

Kriterierna kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. 

Kriterier

GODA EXEMPEL

Kompendiet Årets börsbolag 2017 innehåller information om fjolårets upplaga av tävlingen, kriterier och goda exempel. Observera att kriterierna för Årets börsbolag 2018 är uppdaterade och återfinns här till vänster. 

Årets börsbolag 2017 kompendium