Årets börsbolag

Kontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens IR-webbplatser. Årets börsbolag 201​7 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Granskningen av bolagens IR-webbplatser görs genom självutvärdering. Bolag som önskar delta ombeds att senast den ​29 juni 2018 att fylla i formuläret nedan. Vinnare i totaltävlingen offentliggörs under september 2018. 

Formulär

Årets börsbolag 2017 – Bästa IR-webbplats

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 33.

A. BOLAGSBESKRIVNING  - 14 POÄNG

(Behöver ej redovisas under separat flik för Investor Relations/Finansiell information.)

1. Affärsidé, strategier och verksamhet, 3 p. (ska återfinnas i samlad form under en eller flera gemensamma flikar)


2. Hållbarhet, 4 p (2.2-2.4 Ska återfinnas i samlad form)3. Finansiella mål, 3 p (informationen ska återfinnas i samlad form)


4. Marknad och konkurrenter, 4 p (informationen ska återfinnas i samlad form)B. FINANSIELL INFORMATION - 4 POÄNG

1. Räkenskapstabeller från årsredovisningar i nedladdningsbart format, 5 år tillbaka i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i nuvarande form [2 p]2. Räkenskapstabeller från delårsrapporter i nedladdningsbart format, 5 år tillbaka i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i nuvarande form, [2 p]C. WEBBSÄNDNINGAR ELLER TELEFONKONFERENS - 1 ​POÄNG
1. Webbsändningar eller telefonkonferens, 1 p
D. KALENDARIUM - 1 POÄNG
(Kapitalmarknadsdag, produkt-/servicemöten eller dylikt, och tysthetsperiod.​)
1. Kalendarium, 1p

E. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER - 4 ​POÄNG

1. Risk- och känslighetsanalys, 4 pF. KONTAKT - 1 ​POÄNG
1. Kontaktinformation, 1 p
G. INVESTMENT CASE - 5 POÄNG
(En samlad redogörelse / information om utdelning / information om totalavkastning.)
1. Investment case, 5 p


H. AKTIEN OCH ÄGARE - 2 POÄNG
1. Aktieinformation, 1 p
2. Ägarinformation, 1 p
I. ORDLISTA - 1 POÄNG
1. Ordlista, 1 p

Kontaktinformation