Årets börsbolag

Kontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 Årets börsbolag 2017 – Bästa delårsrapport

Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens delårsrapporter. Årets börsbolag 2017 omfattar bolag med säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier. Granskningen av delårsrapport för tredje kvartalet 2017 eller i förekommande fall räkenskapsåret 2017/2018 görs genom självutvärdering. Bolag som önskar delta ombeds att senast den 18 maj 2018 att fylla i formuläret nedan. Vinnare i totaltävlingen offentliggörs under september 2018.

Formulär

Årets börsbolag 2017 – Bästa delårsrapport

Fyll i era uppgifter. Maxpoäng är 22.

A. INLEDANDE INFORMATION - 7 POÄNG
1. VD-ord, 7 pB. NYCKELTAL - 2 POÄNG
1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p

2. Eget kapital per aktie, 1 p (kan för investmentbolag ersättas med substansvärde per aktie)

C. KVARTALSÖVERSIKT - 6 ​POÄNG
(Ställning tas ej till huruvida redovisning sker på kvartalsbasis eller tolv månader rullande.)
1. Flerkvartalssiffror avseende de åtta senaste kvartalen, 6 p

D. SÄSONGSEFFEKTER ​- 1 POÄNG
(Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv och nettoförsäljningar.)
1. Säsongseffekter, 1 p
E. MARKNAD - 2 ​POÄNG
(Information avseende generell marknadsutveckling, ej det enskilda bolagets utveckling på marknaden.)
1. Marknad, 2 p
F. KORT OM BOLAGET - 3 POÄNG
(Informationen ska återfinnas i samlad form.)
1. Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p


G. ÖVRIGT – 1 poäng
1. Rapportpublicering, 1 p

Kontaktinformation