Årets börsbolagKontakt

Annika Fjellander   Annika Fjellander
   ​Manager

   annika.fjellander@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 47 14


ÅRETS BÖRSBOLAG

Om Årets börsbolag

Årets börsbolag är Sveriges ledande och mest omfattande tävling inom investerarrelationer. Syfte är att höja ambitionsnivån hos bolagen och skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information samt en mer enhetlig utformning av bolagens årsredovisningar, delårsrapporter och IR-webb. En transparent informationsgivning till bolagens alla intressenter kan resultera i en minskad riskpremie och en mer rättvis värdering. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton sedan 2007. 

Vid frågor vänligen kontakta:
Annika Fjellander 070-769 47 14